Edvard Munch

Young Woman on the Beach (Sch. 42; W. 49III)

Edvard Munch (1863-1945)

Madonna - Liebendes Weib

EDVARD MUNCH (1863-1944)

Mädchen auf der Brücke (The Girls on the Bridge)

EDVARD MUNCH (1863-1944)

Angst, from Album des Peintres Graveurs

Edvard Munch (1863-1945)

Melancholy Man and Mermaid (Encounter on the Beach)

EDVARD MUNCH (1863-1944)

The Sick Child I (Schiefler 59; Woll 72)

EDVARD MUNCH

Vampire II (W. 41; S. 34)

EDVARD MUNCH (1863-1944)

Madonna (Schiefler 33; Woll 39)

EDVARD MUNCH (1863-1944)

Vampyr II (Vampire II)

EDVARD MUNCH

Madonna (Sch. 33; W. 39)

Edvard Munch (1863-1945)

By the Deathbed (Woll 64)

EDVARD MUNCH (1863-1944)

Im männlichen Gehirn (In the Man's Brain)

EDVARD MUNCH (1863-1945)

Vampyr II (Woll 41; Schiefler 34)

EDVARD MUNCH (1863-1944)

Familiescene. Sønnen ( recto ); Døden og barnet ( verso )

Edvard Munch (1863-1944)

Vue de la Seine à Saint-Cloud

Edvard Munch

Death in the Sickroom (W. 65)

Edvard Munch (1863-1945)

The Sick Child I (Schiefler 59; Woll 72)

Edvard Munch (1863-1944)

Sommeraften i Åsgårdstrand

Edvard Munch (1863-1944)

The Girls on the Bridge (W. 232)

Edvard Munch (1863-1945)

The Heart (Schiefler 134; Woll 135)

Edvard Munch

Woman's Head against the Shore (Sch. 129; W. 152)

Edvard Munch

The Brooch (Eva Mudocci)

Edvard Munch

On the Waves of Love (W. 81)

Edvard Munch (1863-1945)

Døden og barnet (Death and the Child) ( recto ); Skog (Forest) ( verso )

EDVARD MUNCH (1863-1944)

Mondschien I (Moonlight I)

EDVARD MUNCH

Der Kuss (Sch. 22; W. 23b)

Edvard Munch

On the Bridge (W. 416)

EDVARD MUNCH (1863-1944)

The Girls on the Bridge

EDVARD MUNCH (1863-1944)

The Sick Child (Schiefler 7; Woll 7)

Edvard Munch

Separation II (Sch. 68; W. 78)

EDVARD MUNCH

Der Kuss (Sch. 102D; W. 204)