THOMAS RUFF (B. 1958)

Nudes ru 05 (Nud 053)

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 27 III

THOMAS RUFF (B. 1958)

Portrait (C. Pilar) (POR 052)

Thomas Ruff (b. 1958)

17h 36m/-36 (STE 6.12)

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

Sterne (stars), 17h51m / -18°, 1990

Thomas Ruff (b. 1958)

Sterne 02h 56m -65°

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

Sterne (Stars), 19h04m / -65°, 1989

THOMAS RUFF (B. 1958)

09h 58m/-40°, 1990

Thomas Ruff (né en 1958)

Substrat 12 III, 2003

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

Sterne, 11h 54m-20

THOMAS RUFF (B. 1958)

Jpeg NY06, 2005

THOMAS RUFF (B. 1958)

Nude #194, 1999

Thomas Ruff (b. 1958)

Substrat 27 III

Thomas Ruff (b. 1958)

Porträt (V. Liebermann)

Thomas Ruff (b. 1958)

Substrat 12 III

THOMAS RUFF (B. 1958)

Nude gf14 (NUD 093)

THOMAS RUFF (NÉ EN 1958)

Substrat 26 III, 2005

Thomas Ruff (B. 1958)

Sterne 03h 44m/-45°

THOMAS RUFF (B. 1958)

Substrat 23 III

Thomas Ruff (B. 1958)

Untitled (Portraits)